Logo

Adresim

Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad. Vital Fulya Plaza No:23 Kat:2 Şişli/İSTANBUL

Telefon

+90 552 826 3173

E-Mail

info@drmustafakeskin.com

Adresim

Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad. Vital Fulya Plaza No:23 Kat:2 Şişli/İSTANBUL

Telefon

+90 552 826 3173

E-Mail

info@drmustafakeskin.com

Makalelerim

VASER liposuction ile jinekomasti tedavisi hakkında yeni makalemiz yayınlandı.

 • Keskin, M. ve A. Uysal, “Dijital Görüntülemenin Plastik Cerrahide Kullanımı”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 8, 180 (2000).
 • Akbaş, H., E. Güneren, L. Eroğlu, A. Demir, Keskin ve O.A. Uysal, “İleri Derece Rinofima: Vaka Sunumu”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 9, 197 (2001).
 • Akbaş, H., E. Güneren, L. Eroğlu, A. Demir, Keskin, ve O.A. Uysal, “İlginç Termal Yanık Vakası”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 9, 203 (2001).
 • Tosun, Z., A. Özkan, Keskin ve N. Savacı, “Alveol Yarıklı Hastaların Operasyon Öncesi ve Sonrası Dönemde Periapikal ve Oklüzal Grafi ile Değerlendirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi, 21, 11-16 (2005).
 • Duymaz, A., F.E. Karabekmez, Keskin, M. Sütçü ve Z. Tosun, “Ekstended V-Y flep ile Büyük Yüz Defektlerinin Rekonstrüksiyonu”, Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi, 24, 97-100 (2008).
 • Keskin,, Z. Tosun, A. Duymaz ve N. Savacı “Çocuklarda Görülen Dudakların Elektrik Yanığı: Olgu Sunumu”, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 14, 326-329 (2008).
 • Keskin, M., M. Sütçü, Z. Tosun ve N Savacı, “Yenidoğanda Seyreltilmemiş Antiseptik Solüsyonuna Bağlı Kimyasal Yanık”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 15, 136-38 (2008).8. Keskin, M., M. Karameşe, Z. Tosun ve N. Savacı, “Burunda Tümörü Taklit Eden Kutanöz Sarkoidoz: Lupus Pernio”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 16, 1-5, (2008).9. Keskin, M., A. Erol, M. Sütçü, Z. Tosun ve N. Savacı, “Panfasiyal Kırık Cerrahisinde Submental Entübasyon”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 16, 36-40, (2008).10. Karameşe, M., M. Keskin, T. Beydeş, Z. Tosun ve N. Savacı, “Burun Yerleşimili Hemanjiomaya Açık Rinoplasti Yaklaşımı”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dergisi, 16, 70-73 (2008).11. Keskin, M., T. Beydeş, Z. Tosun ve N. Savacı, “Adolesan Jinekomastisi ve Areola Çevresinden (Sirkümareolar) Cilt Redüksiyonu ile Cerrahi Tedavisi”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 16, 84-88 (2008).12. Keskin, M., A. Duymaz, Z. Tosun ve N. Savacı, “Brakial Arter Defektinin Eşlik Ettiği Antekübital Fossa Yumuşak Doku Defektinin Kapatılmasında Pediküllü Lattissimus Dorsi Kas Flebi Transferi”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 16, 119-122 (2008).13. Tosun Z., F.E. Karabekmez, M. Keskin,, A. Duymaz, ve N. Savacı, “Bilimsel Makale Nasıl Yazılır?”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 16, 147-153 (2009).14. Keskin, M., Z. Tosun ve N. Savacı “Alt Ekstremite Defektlerinde Serbest Anterolateral Uyluk Flebi Uygulaması”, Türkiye Klinikleri Mikrocerrahi Özel Sayısı, 2, 68-74 (2009).
 • Duymaz, A., F.E. Karabekmez, Keskin, M. Sütçü ve Z. Tosun, “Ekstensör Pollisis Longus Tendon Spontan Kopmalarının İki Olgu Işığında Gözden Geçirilmesi”, Genel Tıp Dergisi, 19, 1-5 (2009).
 • Duymaz, A., F.E. Karabekmez, Keskin, Z. Tosun ve N.Savacı, “Dirsek Bölgesi Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu Tedavi Algoritma Önersi”, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 15, 591-598 (2009).
 • Keskin,, M. Sütçü, Ç. Karadağ ve N. Savacı, “Parsiyel Kulak Amputasyonunda Kopan Parçanın Temporoparietal Fasya aracılığı ile Adaptasyonu”, Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi, 25: 158-161 (2009).
 • Karameşe M., M. Keskin, Tosun Z.,Savacı N. “Ratlarda Transvers Rektus Abdominis Kas Deri Flep Modelinde Nebivololün Perfüzyon Etkileri”, Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi, 26,14-18 (2010)
 • 19. Akdağ O., Keskin, M., Z. Tosun ve N. Savacı, “Latin Harfleri ile Yayınlanmış İlk Plastik Cerrahi Kitabı: “Cerrahi Olarak Tedavi Edilmiş Cilt Kanserleri” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dergisi, 16, 31-34 (2009).
 • Keskin,, M. Sütçü, Z. Tosun ve N. Savacı, “Doku Genişleticilerin Dışarıda Bırakılan Port ile Şişirilmesi” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dergisi, 17, 55-60 (2009).
 • Alagöz, Ş. Keskin, M., Uygur, F., Evinç, R.Karşılıklı V-Y-Z Plasti Tekniği ile Elde Edilen Uzama Oranı:Deneysel Çalımsa. Fırat Tıp Dergisi 2009;14(2): 104-107.
 • Seyhan N., Keskin M., Tosun Z., Savacı N. Bayan Plastik Cerrahların Kendileri İçin Meme Rekonstrüksiyonunda Tercihlerinin Araştırılması. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dergisi, 18, 19-23 (2010).
 • Akdağ O., Sütçü M., Karabekmez F., Keskin M, Savacı N. Posttravmatik Progresif Orbital Amfizemin İğne Aspirasyon Dekompresyon ile Tedavisi:Olgu Sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dergisi, 18, 48-50 (2010).
 • Akdağ O., Sütçü M., Keskin M. B Planı: Serbest Stil Serbest Flepler. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dergisi, 18, 52-54 (2010).
 • Duymaz A., Akdağ O., Keskin M., Tosun Z., Savacı N. Alt Göz Kapağı Ektropionu: Etiyoloji, Sınıflama ve Cerrahi Seçeneklerin İncelenmesi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dergisi, 18, 103-110 (2010).
 • Keskin M. Dudak Damak Yarıklarında Etiyoloji. Türkiye Klinikleri J Plast Surg-Special Topics. 3, 28-32 (2011)
 • Karameşe M., Keskin M., Sütçü M., Akdağ O., Tosun Z., Savacı N. Jinekomastide Liposakşın ve Pull-through Tekniği Kombinasyonu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dergisi, 19, 78-81 (2011).
 • Karameşe M., Selimoğlu MN, Akdağ O., Keskin M. Orbita Taban Kırıklarında Kemik Greft Uygulamaları. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2012;5(1):94-7
 • Karameşe M., Toksöz MR.,Gün T., Keskin M. Kemik Transferleri ile Mandibula Rekonstrüksiyonu. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2012;5(1):106-9
 • Eroğlu, L., Keskin, E. Güneren ve O.A. Uysal, “Tie-Over Dressing Using a Buckle,” Plast Reconstr Surg, 103, 2092-3 (1999).
 • 2.      Eroğlu, L., E. Güneren, M. Keskin, O.A. Uysal ve Y. Tomak, “The extended V-Y Flap for Coverage of a Mid-Plantar Defect,” Br J Plast Surg, 53, 708-10 (2000).3.      Eroğlu, L., M. Keskin, H. Akbaş, E. Güneren ve A. Demir, “Using Surgical Drapes to Prevent Airflow to Closed Suction Drains,” Plast Reconstr Surg, 108, 2179-80 (2001).4.      Akbaş, H., M. Keskin, E. Güneren, L. Eroğlu, A. Demir ve O.A. Uysal, “Unilateral Osteotomies for Externally Deviated Noses,” Aesthetic Plast Surg, 26, 413-5 (2002).5.      Güneren E., M. Keskin, O.A. Uysal, E. Arıtürk ve A.G. Kalaycı, “Fournier’s Gangrene as a Complication of Varicella in a 15-Month-Old Child,” J Pediatr Surg, 37, 1632-3 (2002).6.      Akbaş, H., M. Keskin, E. Güneren, L. Eroğlu ve O.A. Uysal, “Obstetric Mandibular Fracture During Episiotomy in Vaginal Delivery,” Ann Plast Surg, 50, 440-1 (2003).7.      Akbaş, H., M. Keskin, E. Güneren, L. Eroğlu ve O.A. Uysal, “Reconstruction of Columella, Membranous Septum, and Upper Lip in a Single Stage Operation,” Br J Plast Surg, 56, 291-2 (2003).8.      Keskin, M., H. Akbaş, O.A. Uysal, S. Canan, M. Ayyıldız, E. Ağar ve S. Kaplan, “Enhancement of Nerve Regeneration and Orientation across a Gap with a Nerve Graft within a Vein Conduit Graft: A Functional, Stereological, and Electrophysiological Study,” Plast Reconstr Surg, 113, 1372-1379 (2004).9.      Jackson, I.T., M. Keskin, R. Yavuzer ve C.P Kelly, “Compartmentalization of Massive Vascular Malformations,” Plast Reconstr Surg, 115, 10-21 (2005).10.  Kelly, C.P., R. Yavuzer, M. Keskin ve I.T. Jackson, “Treatment of Chronic Frontal Sinus Disease with the Galeal-Frontalis Flap: a Long-Term Follow-Up,” Plast Reconstr Surg, 115, 1229-36 (2005).
 •  
 • Keskin, M., A. Duymaz, Z. Tosun ve Savacı, “Tissue Necrosis Following a Honey Bee Sting,” Ann Plast Surg, 55, 114-5 (2005).
 • Keskin, M. veT. Jackson, “Airway Management in Craniofacial Anomalies,” Eur J Plast Surg, 28, 253-258 (2005).
 • Keskin,, Z. Tosun, A. Duymaz ve N. Savacı, “Frostbite Injury Due to Improper Usage of an Ice Pack,” Ann Plast Surg, 55, 437-8 (2005).
 • Keskin, M., R. Yavuzer, C.P. Kelly ve I.T. Jackson, “External Filling Ports in Tissue Expansion: Confirming Their Safety and Convenience,” Plast Reconstr Surg, 117,1543-51 (2006).
 • Keskin,, Z. Tosun, C. Uçar ve N. Savacı, “Pyoderma Gangrenosum in a Battered Child,” Ann Plast Surg, 57, 228–30 (2006).
 • Şimşek, T., Keskin ve L. Eroğlu, “The Extended Uses of Foley Catheter in Plastic Surgery,” Indian J Plast Surg, 39, 111-112 (2006).
 • Keskin,, Z. Tosun ve N. Savacı, “An Easy Way to Externalize the Filling Port of a Tissue Expander,” Ann Plast Surg, 57, 78-9 (2006).
 • Bello-Rojas, G., I.T. Jackson, Keskin, C.P. Kelly, K. Dajani, R. Studinger, E.M. Kim, D. Lincoln, B. Silberberg ve A. Lee, “The Use of Polyacrylamide Gel in Soft-Tissue Augmentation: An Experimental Assessment,” Plast Reconstr Surg, 119, 1326-36 (2007).
 • Keskin,, Z. Tosun, H. Toy ve N. Savacı, “Subdermal Fibrous Hamartoma of Infancy in the Hand,” Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg, 41, 211-4 (2007).
 • Duymaz A, F.E. Karabekmez, Z. Tosun, Keskin, ve N. Savacı, “A Rare Complication of Diabetes Mellitus: Isolated Sartorius Muscle Necrosis,” Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews, 1, 271-272 (2007).
 • Keskin, M., Beydes, Z. Tosun ve N. Savacı, “Polyurethane Spray Foam Burn,” Burns, 34, 1041-3 (2008).
 • Tosun, Z., F.E. Karabekmez, Keskin, A. Duymaz ve N. Savacı, “Allogenous Cartilage Graft versus Autogenous Cartilage Graft in Augmentation Rhinoplasty: A Decade of Clinical Experience,” Aesthetic Plast Surg, 32, 252-60 (2008).
 • Kelly, C.P., R. Yavuzer, Keskin, M. Bradford, L. Govila ve I.T. Jackson, “Functional Anastomotic Relationship between the Supratrochlear and the Facial Artery: An Anatomic Study,” Plast Reconstr Surg, 121,458-65 (2008).
 • Keskin, M., Tosun ve N. Savacı, “Seventeen Years of Experience with Reduction Mammaplasty Avoiding a Vertical Scar,” Aesthetic Plast Surg, 32, 653-9 (2008).
 • Karabekmez, F.E., A. Duymaz, M. Keskin ve Z. Tosun, “ Huge Deforming Brown Tumour at the Maxilla and Mandible in a Patient with Secondary Hyperparathyroidism,” J Plast Reconstr Aesthet Surg, 61, 1404-5 (2008).
 • Duymaz A., F.E. Karabekmez, M. Keskin ve Z. Tosun, “Neurofibromatosis in a Family: Is There a Tendency to One Side of the Face?,” J Plast Reconstr Aesthet Surg, 61,1169 (2008).
 • Duymaz, A., F.E. Karabekmez, Z. Tosun, Keskin, M. Karameşe ve N. Savacı, “Reconstruction with Galeal Frontalis Flap of Depressed Forehead Region in Progressive Hemifacial Atrophy,” J Craniofac Surg, 19, 1104-6 (2008).
 • Keskin,, F.E. Karabekmez, E. Yılmaz, Z. Tosun ve N. Savacı, “Vacuum-Assisted Closure of Wounds and Anxiety,” Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg, 42, 202-5 (2008).
 • Keskin, M., C.P. Kelly, A. Moreira-Gonzalez, C. Lobocki, M. Yarim, S. Kaplan ve I.T. Jackson, “Repairing Critical-Sized Rat Calvarial Defects with a Periosteal Cell-Seeded Small Intestinal Submucosal Layer,” Plast Reconstr Surg, 122, 400-9 (2008).
 • Karabekmez, F.E., A. Duymaz, Keskin ve Z. Tosun, “Squamous Cell Carcinoma on Cutaneous Leishmaniasis Lesion,” Dermatol Surg, 34, 1742-3 (2008).
 • Keskin,, F.E. Karabekmez, B.T. Özkan, M.C. Avunduk, Z. Tosun ve N. Savacı, “Simultaneous Occurrence of Facial Fibrous Dysplasia and Ameloblastoma,” J Craniomaxillofac Surg, 37, 102-5 (2009).
 • Duymaz, A., F.E. Karabekmez, Keskin, ve Z. Tosun, “Is it a Chemical Burn or an Irritant Contact Dermatitis?,” J Plast Reconstr Aesthet Surg, DOI:10.1016/j.bjps.2008.08.026.
 • Keskin, M., Toksöz, O. Özbek, Z. Tosun ve N. Savacı, “Compartmentalization of Inoperable High Flow Vascular Malformation,” Eur J Plast Surg, 32, 205-8 (2009).
 • 34.  Keskin, M., T. Beydeş, Z. Tosun, ve N. Savacı, “Close Range Gun Shot Injuries of the Hand with the Mole Gun,” Journal of Trauma, 67, 139-142 (2009).
 • Keskin, M., N. Karalezli, Z. Tosun ve N. Savacı, “Formation of Osteocartiaginous Exostosis Resulting From the Raising of a Lateral Supramalleolar Flap,” Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg, DOI: 10.1080/02844310902745685.
 • Keskin, M., Tosun ve N. Savacı, “The Importance of Keeping Structural Integrity of the Lateral Crus in Tip Rhinoplasty,” Aesthetic Plast Surg, DOI 10.1007/s00266-009-9358-4.
 • Duymaz, A., F.E. Karabekmez, Keskin ve Z. Tosun, “Parry-Romberg Syndrome: Facial Atrophy and Relationship with the Other Part of the Body Involvement,” Annals Plastic Surg, 63, 457-461 (2009).
 • Duymaz, A., F.E. Karabekmez, Keskin ve Z. Tosun, “Reconstruction of a double pathology on a soft palate. Hairy polyp and cleft palate” Annals Plastic Surg, 63, 393-395 (2009).
 • Kelly CP, A. Gupta, Keskin, IT Jackson, “A New Design of a Dorsal Flap in the Rat to Study Skin Necrosis and its Prevention,” J Plast Reconstr Aesthet Surg. DOI: 10.1016/j.bjps.2009.08.011 (2010).
 • Keskin M, M. Sutcu, Z. Tosun, N. Savaci, “Reconstruction of Total Lower Lip Defects Using Radial Forearm Free Flap with Subsequent Tongue Flap,” J Craniofac Surg, 21, 349-51 (2010).
 • Tosun Z, F.E. Karabekmez, A. Duymaz, A. Ozkan, Keskin, M.C. Avunduk, “Preventing Negative Effects of Smoking on Microarterial Anastomosis,” Ann Plast Surg. 65, 91-5 (2010).
 • Seyhan N, Keskin M, Tosun Z, Savaci N. Extensor Tendon Rupture Due to Cutaneous Leichmaniasis: a Case Report. Hand Surg. 2010;15(2):131-3.
 • Seyhan N. Tosun Z., Keskin M. Savacı N.Lower Eyelid Reconstruction with Tarsoconjunctival Flap in a Xeroderma Pigmentosum Patient. Eur J Plast Surg. DOI: 10.1007/s000238-010-0537-7
 • Seyhan N. Keskin M., Tosun Z., Savacı N. Surgical Correction of Ptosis in Chronic Progressive External Opthalmoplegia. Eur J Plast Surg. DOI: 10.1007/s000238-011-0574-1
 • Seyhan N. Keskin M., Tosun Z., Savacı N. Efficacy of bipolar release in neglected congenital muscular torticollis patients. Musculoskelet Surg; DOI 10.1007/s12306-011-0170-3
 • Keskin, M., Tosun, T. Beydeş ve N. Savacı, “Nadir bir Kimyasal Yanık: Poliüretan Köpük Yanığı”, Güncel Yanık ve Güncel Yara Bakım Kursu, Adana, 23-24 Nisan, 2005.
 • Keskin, M., Tosun, A. Özkan, M. Karameşe ve N. Savacı, “Perioral Elektrik Yanığı“, Güncel Yanık ve Güncel Yara Tedavisi Sempozyumu, Yanık ve Yara Bakım Kursu, Adana, 23-24 Nisan, 2005.
 • Keskin, M., Z. Tosun, Toy ve N. Savacı, “El Yerleşimli İnfantın Fibröz Hamartoması”, 27.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Konya, 14-17 Eylül, 2005.
 • Keskin, M., Karameşe, Z. Tosun, C. Uçar, ve N. Savacı, “Travmanın İndüklediği Pyoderma Gangrenozum”, 27.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Konya, 14-17 Eylül, 2005.
 • Keskin, M., Tosun, Z. Karaçor ve N. Savacı, “Temporomandibülar Eklem Ankilozunun Temporalis Fasya Flebi ve Yağ Grefti ile Rekonstrüksiyonu”, TPRECD Kış Sempozyumu ve Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp Konferansı. Maksillofasiyal Cerrahide Son Gelişmeler, İstanbul, 16-19 Mart 2006.
 • Keskin, M., C.P. Kelly veT. Jackson, “Cilt Nekrozu ve Nekrozunun Önlenmesi Çalışmaları İçin Ratda Yeni bir Dorsal Flep Modeli”, 28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül, 2006.
 • Keskin, M., F.E. Karabekmez, E. Yılmaz, Z. Tosun ve Savacı, “Topikal Negatif Basınç ile Pansuman ve Anksiyete”, 28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül, 2006.
 • Keskin, M., C.P. Kelly, R. Yazuzer veT. Jackson, “Doku Ekspansiyonunda Eksternal Port Kullanımının Güvenirliği”, 28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül, 2006.
 • Keskin, M., Z. Tosun ve Savacı, “Tip Rinoplastisinde Lateral Kruslarin Önemi, Korunması ve Sefalik İlerletilmesi”, 28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül, 2006.
 • Keskin, M., G. Bello-Rojas, C.P. Kelly, D. Lincoln, B. Silberberg, L. Andrus veT. Jackson, “Poliakrilamid Jelin Yumuşak Doku Agumentasyonunda Kullanımı: Deneysel Çalışma”, 28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül, 2006.
 • Keskin, M., Karameşe, Z. Tosun ve N. Savacı, “Lupus Pernio: Burunda Malign Görünümlü Granulomatoz Hastalık”, 28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül, 2006.
 • Keskin, M., M. Sütçü, Z. Tosun ve Savacı, “Yenidoğanda Nadir bir Kimyasal Yanık: Savlon Yanığı”, 28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül, 2006.
 • Keskin, M., M. Karameşe, Z. Tosun ve Savacı, “Açık Rinoplasti Tekniği ile Nazal Hemanjiom Çıkarılması”, 28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül, 2006.
 • Keskin, M., M. Kayapınar, Z. Tosun ve Savacı, “Lateral Supramalleolar Flep Elevasyonu Sonrası Osteokartilajinoz Ekzostozis Formasyonu”, 28.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül, 2006.
 • Keskin, M. “Rat Kraniyal Kemik Defektlerin Onarımında Periost Kaynaklı Osteoblastların Ekildiği İnce Bağırsak Submukoza Tabakasının Etkinliği”, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Sempozyumu, Samsun 10-12 Mayıs, 2007.
 • Keskin, M., P. Kelly, A. Moreira-Gonzalez, C. Lobocki, M. Yarım, S. Kaplan ve, I.T. Jackson, “Rat Kalvarial Kemik Defektlerin Onarımında Osteoblastların Ekildiği İnce Bağırsak Submukoza Kullanımı”, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim, 2007.
 • Keskin M., Erol, M. Sütçü, Z. Tosun, ve N. Savacı, “Maksillofasiyal Travma Cerrahisinde Submental Entübasyon”, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim, 2007.
 • Keskin, M., O. Akdağ, T. Beydeş, Z. Tosun ve Savacı, “Köstebek Tabancasına Bağlı Defektlerin Onarımında Posterior İnterosseous Ada Flebi”, 11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Çeşme, 16-19 Mayıs, 2008.
 • Keskin, M., Seyhan, O. Akdağ, Z. Tosun ve N. Savacı, “Periorbital Deri Kanserlerinde Orbital Ekzenterasyon Sonrası Soket Rekonstrüksiyonu Seçenekleri”, Oküloplastik Cerrahi, Gaziantep, 11-12 Nisan 2008.
 • Keskin, M., M. Sütçü, Z. Tosun ve N. Savacı, “Doku Genişletici Portunun Cilt Dışına Çıkarılması İle Doku Ekspansiyonunun Güvenilirliği”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim, 2008.
 • Keskin, M., M.R. Toksöz, Z. Tosun ve Savacı, “Yüksek Akımlı Vasküler Malformasyonda Kompartmentalizasyon Tekniği”, 30.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim, 2008.
 • Keskin, M., M. Sütçü, O. Akdağ, M.S. Yıldırım ve Savacı, “Kseroderma Pigmentosumlu Bir Olguda Serbest Flep İle Onarım”, 30.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim, 2008.
 • Davetli Konuşmacı. “Tip Rinoplastisinde Lateral Krusun Önemi ve Korunması”, İ. Kuran, A. Seyhan, Keskin, Ö.R. Özerdem, “Nazal Deformitelere Yaklaşım”, 4. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Magosa KKTC, 17- 21 Mayıs 2006.
 • Davetli Konuşmacı “Maksillofasiyal Cerrahide Havayolu Desteği ve Önemi”, TPRECD Kış Sempozyumu ve Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp Konferansı. Maksillofasiyal Cerrahide Son Gelişmeler, İstanbul, 16-19 Mart 2006.
 • Davetli Konuşmacı “Konjenital Blefaropitozis Cerrahisinde Levator Rezeksiyonu”, Oküloplastik Cerrahi, Gaziantep, 11-12 Nisan 2008.
 • Davetli Konuşmacı “Jinekomasti Cerrahi Tedavisinde Sistemik Yaklaşım” Plastic Surgery Joint Meeting Co-Sponsored by Mayo Clinic, Mayıs 20-21 2011.
 • Davetli Konuşmacı “Alt Ekstremite Defektlerin Onarımında Serbest Anterior Lateral Uyluk Flabi”Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri. “Flep Cerrahisi”. İstanbul, 27-29 Mayıs 2011.
 • Davetli Konuşmacı “ Total Alt Dudak Defektlerin Onarımında Serbest Radial Ön Kol Flebi ile Dil Flebinin Kombine Kullanımı” Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri. “Flep Cerrahisi”. İstanbul, 27-29 Mayıs 2011.
 • Davetli Konuşmacı “Jinekomasti Tedavisi için  Klinik Değerlendirme ve  Cerrahi Tedavi Algoritması” Estetik Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi. İstanbul 2012
 • Davetli Konuşmacı “Rinoplastide Tip Greftleri” 5. Rinoplasti Kursu. Ankara10-12 Mayıs 2012.
 • Keskin, M. ve I.T. Jackson, “Compartmentalization of Massive Vascular Malformations,” 51st Annual Meeting Michigan Chapter American College of Surgeons, Thompsonville, MI , ABD, 20-22 Mayıs 2004.
 • Keskin, M., R. Yavuzer, C.P. Kelly, ve I.T. Jackson, “Compartmentalization of Massive Vascular Malformations,” Midweastern Association of Plastic Surgeons Annual Meeting, Chicago, IL, ABD, 1-2 Mayıs 2004.
 • Keskin, , R. Yavuzer, C.P. Kelly ve I.T. Jackson, “Safety and Convenience of External Filling Ports in Tissue Expansion,” 69th Annual Providence Hospital Research Day, Southfield, MI, ABD, 28 Nisan, 2004.
 • Keskin, M., R. Yavuzer, C.P. Kelly ve I.T. Jackson, “Compartmentalization of Massive Vascular Malformations,” 69th Annual Providence Hospital Research Day, Southfield, MI, ABD, 28 Nisan, 2004.
 • Keskin,, Kelly CP., Bradford M ve I.T. Jackson, “ A New Design of a Dorsal Flap in the Rat to Study Skin Flap Necrosis and its Prevention,” 40th Congress of the European Society for Surgical Research, Konya, Mayıs 25-28, 2005.
 • Keskin,, H. Akbaş, O.A. Uysal, S. Canan, M. Ayyıldız ve S. Kaplan, “Enhancemenr of Nerve Regeneration with a Nerve Graft within a Vein Graft,” 40th Congress of the European Society for Surgical Research, Konya, Mayıs 25-28, 2005.
 • Keskin,, F.E. Karabekmez, Z. Tosun ve N. Savacı, “Protecting and Shaping Lateral Crus During Tip Rhinoplasty,” 5th Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kuşadası, Mayıs 22-26, 2007.
 • Keskin, M., Tosun ve N Savacı, “Seventeen Years of Experience with Reduction Mammoplast with Central Pedicle Avoiding Vertical Scar,” Plastic and Reconstructive Surgery of the Breast: Fourth European Conference, Milan, İtalya, 12-15 Aralık, 2007.
 • Keskin, M., Tosun ve N. Savacı, “The Importance of Keeping Structural Integrity of the Lateral Crus with Supporting Internal Valve in Tip Rhinoplasty,” 19th Congress of The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), Melbourne, 10-13 Şubat, 2008.
 • Keskin, M., Tosun ve N. Savacı, “Seventeen Years of Experience with Reduction Mammoplasty by the Central Pedicle Avoiding a Vertical Scar,” 19th Congress of The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), Melbourne, 10-13 Şubat, 2008.
 • Keskin M., M. Sutcu, Z. Tosun, N. Savaci, “Reconstruction of total lower lip defects using radial forearm free flap with subsequent tongue flap,” 10th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery, Genova, 20-22 Mayıs 2010.
 • Keskin, M., Tosun ve N. Savacı, “Reduction Mammaplasty Avoiding a Vertical Scar,” Oncoplastic and Reconstructive Surgery of the Breast, Second Edition edited by Guidubaldo Querci della Rovere, John R Benson, Paul Harris, and Maurizo Nava, 2011, Informa Healthcare USA, Inc.
 • Tosun Z., Keskin, A. Özkan, “Plastik Cerrahide Temel İlkeler (Keynotes on Plastic Surgery)”, Adrian M. Richards, Türkçe Çevirisi, Konya, Nobel Tıp Kitapevi. 2007
 • Savacı N., Keskin, “Perine Rekonstrüksiyonu” Grabb & Smith Plastic surgery 6. Baskı Türkçe Çevirisi, Editör: Serdar M. Gültan, Güneş Tıp Kitapevleri, 2009

Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Platformu Dergisinde çıkan yazım

Güzellik cerrahisi ve hukuki durumu
Güzellik çevremizde her yerdedir ve içgüdüsel olarak ilgimizi çekmektedir. Güzellik arzulanmakta ve güzele-güzelliğe herkes tarafından değer verilmektedir. Doğuştan gelen ilgimizle güzel bir manzaraya, iyi tasarlanmış yapılara, resimlere ya da estetik olarak güzel olan her şeye dikkatimiz yoğunlaştırırız. Güzellik tanım olarak ayrıcalıktır, standartların üzerinde olmaktır. Güzellik kelime olarak insanın bütün olumlu duygularını temsil eden en iyi kelime, nitelediği her isim ve eylemi olağan üstü etkili hale getiren en güzel sıfattır. Güzel sıfatını bazen bir manzarayı, bazen de bir bebeğin masum uyumasını tanımlamak için kullanırız. Ama güzelliğin en çok kullanılan anlamı, bir insanın özellikle kadınların fiziksel olarak çekici olmasıdır. Güzel yüzlere bakmaya güdüsel olarak eğilimliyizdir. Hatta belki en çok ilgimizi çeken şey, güzel insan yüzüne bakmaktır.
 
Yüzlerimiz dış dünyaya açılan kapılarımızdır. Vücudumuzun en dinamik ve en çok ifade ileten bölümüdür. Çok sayıda duyguyu hatta kelimelerin ifade edemeyeceği şeyleri yüz ifademiz ile açığa vurabiliriz. Güzellik çoğu insan için tek başına bir beğenilme aracıdır. Güzellik ilk izlenime en çok etki eden şeydir ki ilk izlenim bir kişi hakkında değişmesi en zor olan fikirdir. Bir erkek için karşısına çıkan kadını görüp tarayıp çekici olup olmadığını karar vermesi için 0,15 saniye yeterlidir. Aynı süreç kadınlar için de geçerlidir. Kişinin fiziksel güzelliği ile onu sağlığı ve fertilitesi hakkında doğru orantı kurarız.
 
Güzelliğin önemi, kişisel hayatın gelişimine etkisi, güzelliğin önemli olup olmadığı ve dış güzelliğin iç güzelliği ne kadar yansıttığı tartışıladursun, şüphesiz gerçek şudur ki dış güzellik önemli bir etkendir ve kişinin benliğinin en önemli göstergesidir. İçinde bulunduğumuz kültür, özellikle kadınlar için, güzelliğe diğer tüm doğuştan ya da sonradan kazanılan özelliklerden daha çok değer vermektedir. Güzellik aptal kadına bela, akıllı kadına ödül, hırslı kadına silah olarak görülür. Erkeklerde ise “başarı” belki daha çok değer verilen bir özelliktir. İçinde bulunduğumuz kültürde güzellik tek notalı çalgı aleti gibidir; “ya sahipsindir ya da değil.” Güzelliğin eş seçmede, arkadaş seçmede ve hatta iş bulmada önemli rolü vardır. Güzel bir yüzün iyi bir tavsiye mektubu olduğu söylenir. Bu cümlenin önemini layıkıyla izah eden en iyi örnek iş ilanlarının vazgeçilmez klişesi, olan “prezantabl” sözcüğüdür. Hayatın nerdeyse her parçasını etkileyen böyle bir özellik için aslında yapabilecek şeyler sınırlıdır. Güzellik kitapları, dergiler, diyet kitapları, fitness kulüpleri, artan kozmetik cerrahi fiyatları güzelliğin sosyal yararlarını ve önemini pratik hayatta ortaya koymaktadır. Güzel insanların daha kolay iş buldukları, öncelik tanındığı, daha iyi hizmet aldıkları, daha çok tolere edildikleri yönünde bir inanış vardır.
 
Eski Yunan medeniyetinde güzelliğin göreceli olduğu ya da güzelliğin bakanın gözünde olduğu söylenmiştir. Kimine göre göreceli, kimine göreyse kesin tarifi yapılacak bir kavram güzellik. İkisinin de haklılık payı var aslında, “güzellik” kimi zaman bakan gözde kimi zamansa bakılan yüzdedir. Ama çoğu felsefeciye göre güzellik göreceli değildir. Çirkin çirkindir, değişmez. Göreceli olan beğenidir. Beğenen için durum bambaşkadır, o da kimseyi ilgilendirmez zaten. Bu yüzden Veysel; “Güzelliğin on para etmez / Bu bendeki aşk olmasa” demektedir. Sorun güzellik ile beğeni kavramları arasında çıkan yanılgıdadır. Güzel kavramı estetikle ilgilidir ve net olmasa da akla yatkın kıstasları vardır. Bütüncül bir anlam taşır ve tek tek parçalardan ziyade, bütünün güzel algılanmasıyla ilgilidir. Özdemir Asaf “Güzellik bir bütünün sonucudur. Bunun için kolay görülmez, kolay varılmaz, kolay anlaşılmaz” diyerek güzelliğe mistik hava katar iken Amerikalılar olaya daha pragmatik yaklaşırlar ve “Güzelliği tanımlayamam ama odaya girerse hemen tanırım” derler. Bir İtalyan ressam ise güzelliğin tanımını daha romantik bir biçimde yapar, “Hiçbir şeyin eklenmesini, çıkartılmasını, değiştirilmesini gerektirmeyecek şekilde birlikte çalışan parçaların bir bütünüdür” der. Günümüzün modern zamanında güzelliğe bu kadar önem verilmesine rağmen hala güzelin ne olduğuna dair net bir tanımlama yoktur. Elimizdeki en eski yazıtlar da güzelliğin önemine vurgu yapmaktadırlar. Homer, İliad ve Odyssey adlı eserlerinde birçok karakterde güzelliği yüceltmiştir. On yıl sürecek Truva kuşatmasına neden olacak şey Helen’in güzelliğidir. Ama 7. yüzyılda Antik Yunanda Midilli’de yaşayan Sappho’nun güzellik üzerine yaptığı bir tespit çok önemlidir. Sappho der ki “Güzel olan iyidir.” Dolasıyla ne yazık ki çirkin olan kötüdür. Kiklop (Cyclops, insan yiyen tek gözlü canavar) gibi kötü ve şeytani karakterler ise hep çirkin olarak tasvir edilmiştir. Bunlar Batı tarihinde nasıl göründüğümüz düşüncesinin ne kadar eski olduğuna dikkat çekmesi açısından önemlidir.
 
Çok küçük yaşlardan itibaren toplumda güzelliğin önemi ve gücü taze beyinlere işlenmektedir. Gece uykudan önce çocuklara okunan masallarda sadece iyi ile kötünün değil aynı zamanda güzel ile çirkinin de mücadelesini görüyoruz. Bu hikâyelerde kötülük çirkinlikle özdeşleştirilmektedir. Sinderella’da güzel genç kızın, kötü ve çirkin üvey kardeşleri ile yaşadığı sıkıntılar işlenmektedir. Güzel kızı bir kez gören yakışıklı prens onu aramakta ve onu bulunca da ömür boyu mutlu yaşamaktadırlar. Güzel insanların başına iyi şeyler gelmektedir. Güzellik-çirkinlik kutupları ile ahlaki iyilik-kötülük kutupları denk gelmektedir. Bu mantıkla güzellik hiçbir zaman pür fiziksel değildir ayrıca ahlakidir. Bu değerler edebiyata asırlar boyunca sızmıştır. Kötüler hep çirkin tasvir edilmiştir. Shakespeare’in oyunundaki kötü kambur Richard, Dr. Frankenstein’ın canavarı, Notre Dame’ın kamburu, Hazine Adası’ndaki tek ayaklı Long John Silver, Peter Pan’daki Kaptan Hook, Oscar Wilde’ın Dorian Gray karakteri ve Dr Jackyl Mr Hyde romanında Hyde’ın kötüleştikçe çirkinleşmesi örnek olarak verilebilir. Bunların hepsinde gördüğümüz şey fiziksel olarak ortaya konan çirkinliğe ahlaki sapmanın eşlik etmesidir. Hollywood filmlerinde kötülüğün çirkin ile yansıtılması vazgeçilmez propagandadır. Enteresan olarak 20.yüzyılın büyük insani yardım faaliyetlerinde bulunmuş evrensel şahsiyetlerden Mother Teresa, Nelson Mandela, Martin Luther King ve Gandi’nin öyle çok çekici tipler olduğu söylenemez.
 
Pamuk prenses ve yedi cüceler hikâyesinin hepimizin bildiği meşhur cümlesi şöyledir: “Ayna ayna söyle bana; en güzel kim bu dünyada?” Bu basit bir soru değildir, daha derin anlamı vardır. Kraliçe kendi güzelliğinin kaybı ile ve başkasının ondan daha güzel olabilme ihtimali ile çatışmaktadır. Güzellik sadece fiziksel antite değil ayrıca gücün ve konumun da sembolüdür. Hikâyenin sonunda kraliçe sadece güzelliğini değil ayrıca kraliçe olarak konumunu ve gücünü de kaybetmektedir. Bu yüzden pamuk prensesi zehirlemeye çalışır. Yani en güzel olabilme uğruna gerekirse başkasına zarar vermek uygundur. Güzellik dünyanın lanetidir; insanlığın başlangıcından beri peşinden koşulan güzelliği elde etmek için bugüne kadar sayısız kötülükler yapıldığı doğrudur, herkes bir şekilde beğenilmek veya daha önemli olan kendini beğenilir bulmak adına en dikkat çeken sıfat olan güzelliği kullanmak ister. Peşinden koşulan şey her ne olursa olsun insanları korkunç şeyler yapmaya zorlayabilir. En basitinden bir pamuk prenses ve yedi cüceler masalındaki kraliçe örnek gösterilebilir, masalda kraliçe en güzel olabilmek uğruna acımasızca insanları öldürmeyi göze alabilmiştir. Fakat hikâyenin sonunda aynen Sinderella’daki gibi güzel olan yine kazanır ve yakışıklı prens ile bir ömür mutlu yaşarlar.
 
Ama güzellik dendiğinde aklımıza nedense hep pozitif şeyler gelmektedir. O zaman bir ironi çıkıyor karşımıza; güzel olabilmek uğruna güzel olmayan şeyler yapmak. Tabi bu cümleden çıkarılması gereken güzel olmak isteyen herkesin başkasına kötülük yapması değildir, insanlar günümüzde güzel olmak pahasına kendi vücutlarını riske atabilmektedirler. Bu gün bayanlara baktığımda onlar için güzel olmanın en öncelikli koşul olduğunu görmekteyim. Çok az bir kesim için güzellik ve gençlik arayışı obsesif takıntı ve narsizim boyutundadır. Ama çok küçük yaşlardan itibaren genç kızlar makyajla, moda ve benzeri sektörün diğer etkenleri ile tanışmaktadırlar. Washington Üniversitesi’nin yaptığı anket çalışmasına göre 13 yaşındaki kızların %53’ü bedenlerinden mutlu değil. Bu oran 17 yaşına gelindiğinde %53’e çıkmakta. Makyaj ve kozmetik ürünlerinin 2010 yılı pazar miktarı 382 milyar dolar.
 
Güzelliğin globalleşmesi
 
Her ne kadar güzelliği tarif etmek zor hatta imkansız olsa da kesin olarak söylenebilir ki güzellik evrensel ölçüde yayılan ve kabul edilen öneme sahiptir. Her kültürün normları farklı olmakla beraber kendi estetik anlayışı vardır. Fakat global ölçekte baktığımızda evrensel, tek tip estetik ideale doğru bir ilerleme vardır. Nature’da yayımlanan çalışmaya göre Japon ve İskoç öğrenciler Avrupai yüzleri çekici bulmaktadırlar. Güzellik sosyal baskılardan etkilenen öğrenilmiş davranış şeklidir ve kişinin güzellik idealleri dinamiktir. Günümüzün çok kültürlü dünyasında toplulukların farklı kültür anlayışları kaynaşmakta ve iç içe girmekte ya da biri diğerini dominize etmektedir. Farklı ırklardan ve kültürlerden insanlar arası evlilikler ve bu evliliklerin sonucu doğan çocuklardan dolayı toplumsal melezleşme artmaktadır. Güzellik kavramının aslında fizyolojik değil, sosyal tabanı olduğu, emperyalizmi en başarılı ve yaygın yapan milletin kendi güzellik kavramını insanlara empoze ettiği fikrine dayanır. Günümüzün modern tabir ettiğimiz dominant kültüründe bize özellikle yazılı ve görsel medya aracılığıyla empoze edilen güzellik kriterleri vardır. Buna göre, beyaz Avrupalının mavi gözü, klasik küçük burnu, dolgun İspanyol tarzı dudak, tüysüz Asya cildi, bronzlaşmış Kalifornia teni, Jamaika kulüp dansçıların poposu, uzun İsveç bacakları, küçük Japon ayakları, fitness salonlarındaki spor hocasının karnı, ergen gencin beli, zenci kadınlarının kolları ve Barbie bebeğin dik göğüsleri ideal estetik kriterlerini oluşturmaktadır ve talep edilmektedir.
 
Özellikle kadın yüzüne odaklandığımızda dar yüz şekli, kalın üst dudak, gözler arası mesafenin fazlalığı, koyu dar kaşlar, sık uzun koyu kirpikler, belirgin elmacık kemikler, dar burun, gözaltında torbalanma olmaması, gergin kapaklar çekici ve güzel görünmeyi sağlar. Erkeklerde ise testosteron hormonuna maruz kalmanın etkileri gösteren bulgular yani maskülen yapılar ilgi çeker. Bunlar dar yüz şekli, üst dudağın daha az dolgun olması, iki dudağın simetrik olması, koyu sık kaş ve kirpikler, üst yüzün alt yüze göre daha geniş olması, belirgin elmacık kemiklerin olması, çıkıntılı çene, alnın açılmaması, kırışıklığın olmaması olarak örneklendirilebilir. Özetle karşı cinste onun üreme kapasitesini yüksek olduğunu gösteren işaretler çekici ve güzel olarak algılanır.
 
Güzelliğin bilimi / matematiği
 
Güzellik analizi şüphesiz bir bilimdir. Birçok araştırmacı bu konuda emek vermekte ve güzelliğin tanımını matematiksel olarak yapmaya çalışmaktadırlar. Estetik, güzellik, çekicilik gibi soyut kavramların somut bir biçimde değerlendirilmesi bir bütünü oluşturan parçaların birbiri arasında bir takım orantı ve ölçümler, kıyaslamalar yapmakla mümkün olabilir. Bir şey gözümüze hoş geliyorsa mutlaka bazı farkında olmadığımız makbul ölçü ve oranlara sahiptir. İdeal-mükemmel yüzün tanımı yüzyıllardır oran ve orantılar ile açıklanmaya çalışılmıştır. Ve sonunda phi(φ) sayısı, altın oran olarak da bilinen 1,6 sayısına erişilmiştir. Buna göre basitçe bir doğru herhangi bir yerinden bölündüğünde bölünen iki parçanın oranı, bölünmemiş doğrunun bölünmüş büyük parçaya oranına eşitse ve bu oran 1,618 ise orda altın oran vardır. Yapılan incelemelere göre gerek yüzümüz gerekse de vücudumuzun çeşitli referans noktaları arasında altın oran bulunmaktadır. Altın oran, doğada sayısız canlının ve cansızın şeklinde ve yapısında bulunan özel bir orandır. Doğada bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, yüzyıllarca sanat ve mimaride uygulanmış, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır. Göze çok hoş gelen bir orandır.
 
Yüzümüzde ve vücudumuzda birçok referans noktası diğerinin 1,6 katı uzunluğundadır. Mesela burun genişliği ile ağız genişliği arasındaki oran altındır. Burnun uzunluğu ile projeksiyonu arasındaki oran altındır. İnsan yüzünün oturduğu dikdörtgenin kenarlarının birbirine oranı altındır. Ön iki kesici dişimizin oluşturduğu dikdörtgenin uzun ve kısa kenarlarının oranı altındır. Göbek deliğinin yeri, bedeni birbirine oranı altın olan iki parçaya ayırır. Memenin tabanı ile yüksekliği arasındaki oran altındır. Parmakları oluşturan parçaların birbirlerine oranı altındır. Bu örneklerin sayısını daha çok artırmak mümkündür. Fakat böyle bir altın oranın biz estetik cerrahlar açısından bir pratiği yoktur. Biz hiçbir hastamızda bu tür ölçümler yapıp bu oranları yapalım diye uğraşmamaktayız. Uzunluk ölçümleri ve açılar bizim için daha önemlidir. Özellikle kemik cerrahisi yaptığımız ve çene ilerletme geriletme yaptığımız ameliyatlarda bu hassas ölçümleri yapmaktayız ama altın oran peşinde koşmuyoruz (Örnek: Burun boyu = kulak boyu=ortalama 65 mm(55-80); Nazofrontal açı 115-130; Nazolabial açı erkekte 95-105, kadında 102-115). Altın oranlara sahip olduğu söylenen herhangi bir bayan gerçekten de güzel olabilir, yüzünde gerçekten altın oranlar da olabilir. Ama kim diye bilir ki yüzünde altın oranlar olmayan bir bayan çirkinidir, mesela Türkan Şoray’da altın oranlar yoktur.
 
Güzellikte simetri, gençlik ve zayıflık
 
Da Vinci’den itibaren güzellik simetri ile ifade edilir olmuştur. Fakat hiçbir yüz aslında simetrik değildir. Hatta mutlak simetrik yüzlerin çekici olmadığı söylenebilir. Mutlak simetrik yüz doğal değildir ve daha az çekicidir. Simetri, düzgün genlerin en iyi belirtildiği özelliktir. Simetrik bir fizik genlerde bir bozukluk olmadığı fikrini verir. Simetri mekaniktir asimetri ise doğallıktır. Bir yüz fotoğrafını ortadan ikiye ayırıp her birinin ayna görüntüleri ile birleştirip mutlak simetrik yüz elde ettiğimizde, iki farklı yüz elde edebiliriz. Bir de ne yazık ki güzellik eşittir gençliktir. Güzellik çabuk çürüyen ve daimi olmayan yaz meyveleri gibidir. Nambikwara Kızılderililerince gençlik ile güzellik kavramları aynı kelime ile yaşlılık ve çirkinlik kavramları ise yine aynı kelimelerle ifade edilmektedir. Ne yazık ki zaman özellikle kadınlar için çok acımasızdır. Yaşlanmak hakikaten hoş bir şey olmayabilir ama en azından şu an için uzun yaşamanın bilinen tek yolu budur.
 
Güzel mutlaka ve mutlaka zayıf olmalıdır. Aslında bu hep böyle değildi. En azından öyle olduğu söylenir. Raffael (1505) ya da Rubens’in (1615) “Three graces” ve “Venus before the mirror” isimli tablolarında örneklendiği üzere baktığımızda gördüğümüz gibi zayıflık fakirlere mahsus bir şey olarak algılanır iken özellikle soylu ve iyi geliri olan ailelerin iyi beslenmeden dolayı kilolu görünmeye çalıştıkları iddia edilir. Sonra ince belin makbul olduğu dönem başlıyor ki bu dönem hala devam etmektedir. 1920 yılının Amerika Birleşik Devletleri güzellik kraliçesinin bel çevresi 67 cm kalça çevresi ise 95 cm’dir. Oranların en altını ve en işe yarayanı Bel Kalça Oranı’dır (BKO). Bunun 0,7 olması bayanlar için idealdir. BKO erkeklerde biraz daha yüksektir. Puberte öncesi kız ve erkeklerde oran eşit ve 0,9 iken, sonra östrojenin etkisi ile kadınlarda pelvis büyür ve yağ kadınlarda tipik olarak kalça ve üst uyluk-basen bölgesinde birikir ve oranı 0,7’ye düşürür. Erkekte ise 0,9 olarak kalmaya devam eder. Devendra Singh adlı araştırmacı BKO üzerine çalışmış. 1920-1980 arasında tüm Amerikan güzellik kraliçelerinin BKO 0,72-0,69 arasında ölçülmüş. Bu yıllar içinde kilo ve boylar çok değişmiş ama bu oran hiç değişmemiş. Kiloları çok farklı olsa bile Marilyn Monroe, Sophia Loren, Twiggy ve Kate Moss’un ortak yanları BKO’larının 0,7 olması.
 
Estetik plastik cerrahi
 
Ülkemizde estetik cerrahi, dünyadaki gelişimine paralel şekilde hızla ilerlemiş ve yaygınlaşmıştır. Türkiye estetik cerrahi düzey olarak dünyanın en önemli ülkelerinden biri konumundadır. Fakat sanıldığı ya da medyaya aktarıldığı gibi biz plastik estetik cerrahlar sanatçı değiliz. Bizler tıp biliminin el verdiği ölçüde ve sınırda, insan vücudundaki fazlalıkları almakta, yerini değiştirmekte ya da eklemeler yapmaktayız. Sanatçılar özgürdürler. Hayal güçleri onların sınırlarıdır. Cerrahide fanteziye ve hayale yer yoktur, sadece bilime yer vardır.
 
Estetik cerrahide hukuki uyuşmazlıkların çözümü
 
İnsan varoluşundan bu yana, toplumsal kabul gören güzelliği yakalamak amacında olmuştur. Bu amacın gerçekleşmesinde, tıbbın klinik uygulamaları, bireye değişik, bazen inanılmaz olanaklar sunmaktadır. Ancak bu olanakların sunulması etik ikilemleri ve hukuksal sorunları da beraberinde getirmektedir. Estetik cerrahide hasta ile hekim arasında yaşanan uyuşmazlıkların temel nedeni hasta açısından ameliyattan beklentilerin karşılanamaması ya da vaat edilenlerin sağlanamamasıdır. Cerrah yaptığı müdahale ile daha güzele daha iyiye ulaşmayı hedefler. Ancak burada önemli bir sorun ortaya çıkar. O da güzellik kavramındaki sübjektif kriterler ve göreceliklerdir. Cerrahi olarak iyi ve doğru bir teknik uygulanarak muntazam bir sonuç elde edilse de bu sonuç hastayı tatmin etmeyebilir. Ruhsal durumundaki sıkıntısını gidermek bir yana daha mutsuz hale getirip sağlık açısından daha sorunlu hale getirebilir.
 
Estetik amaçlı tıbbi müdahalelerde hekimin kusurlu davranışı nedeniyle hastaya verdiği zarar nedeniyle doğan hukuki sorumluluğunun belirlenebilmesi için, öncelikle hekim ile hasta arasındaki ilişkinin hukuki adının konulması gerekir. Tıbbi uygulamalardaki uyuşmazlıkların çözümü konusundaki hukuki boşluk genel nitelikteki “Borçlar Kanunu” hükümleriyle doldurulmaya çalışılmıştır. Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerine göre değerlendirildiğinde üzerinde durulması gereken ilk nokta hekim ile hasta arasında kurulmuş geçerli bir sözleşme ilişkisinin olup olmadığıdır. Hekimlik sözleşmesinin “vekâlet sözleşmesi” hükümlerine tabi olması gerektiği kabul edilmektedir.
 
Vekâlet sözleşmesi, tarafların iradelerine bağlı olarak belirli zaman kaydına bağlı olmadan ve sonucun elde edilmesinin kesin olmadığı ve bu nedenle vekile risk getirmeyen bir iş görme akdidir. Tüm tıbbi ve cerrahi müdahaleler, bu kapsamda değerlendirilir. Fakat sadece estetik cerrahi kapsamında gerçekleştirilen tıbbi müdahaleler “eser sözleşmesi” kapsamında değerlendirilir. Çünkü estetik cerrahi girişimlerinin tedavi amaçlı yapılmadığı kabulünün olmasıdır. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 05.04.1993 tarih ve 1993/2741 sayılı kararında “Estetik ameliyatlarda ameliyatı yapan doktor, estetik görünüm konusunda belli bir teminat vermişse taraflar arasındaki bu sözleşme eser sözleşmesidir.” Yargıtay kararlarına göre Estetik Cerrahi müdahaleler, yaşamın sürdürülmesinde gerekli olmayan, yaşam için zorunlu olmayan müdahaleler statüsünde değerlendirilip, tedavi amacı gütmediği yorumları yapılmaktadır. Hekimin belirli bir sonucu ve tedaviyi taahhüt ederek eser sözleşmesi yapabileceği, estetik ameliyatlarda da hekimin sonucu taahhüt ettiğini belirterek, estetik ameliyatların eser sözleşmesi durumu oluşturduğu kabul edilmektedir. Eser meydana getiren tarafın (hekim) eseri (estetik müdahale) meydana getirme borcu vardır. Estetik cerrahi müdahaleler hukuki açıdan ise bir bina teslimi, bir ürün teslimi gibi görülüp eser sözleşmesi kapsamında değerlendirilmektedir. Estetik cerrahi sonrası ve tüm diğer tıbbi-cerrahi müdahalelerde ortaya çıkan bir yapıt olabilir. Ancak bu vücudun elverdiği ve gerektirdiği ölçüdedir. Sonuçta ortaya çıkan yeni oluşumun ne kadar güzel ya da tatminkâr olacağı belirlenemez. Bu açıdan bu tür müdahalelerin basit olarak eser sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi son derece eksik, yanlış ve haksız bir yorum olacaktır.
 
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 471. maddesine, eski hükümden farklı olarak “Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken mesleki ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır.” fıkrası eklenmiştir. Uygulamadaki sıkıntıları gidermeye yeterli olmasa da bu değişiklik ile de artık estetik uygulamalar bakımından olası hasta memnuniyetsizliklerinde hekimin sorumluluğunun kapsamı belirlenirken, benzer bir alanda hizmet vermekte olan başka hekimlerin mesleki ve teknik kurallara uygun davranışı yasal bir zorunluluk olarak esas alınacaktır. Bu sayede hekimin sorumluluğu mesleki ve teknik dayanakları içeren, daha objektif bir şekilde değerlendirilebilecek ve belirlenebilecektir.